ETAPY PROJEKTU

Poniżej przedstawiamy Państwu jak przebiegają poszczególne etapy naszej pracy:
ANALIZA I INWENTARYZACJA

ANALIZA I INWENTARYZACJA

wstępnym etapem jest zapoznanie się z Państwa preferencjami i upodobaniami stylistycznymi, stylem życia, a także omówienie wytycznych oraz oczekiwań dotyczących projektu i współpracy.

Następnie, przed rozpoczęciem projektu wykonujemy wizję lokalną na budowie, sporządzając dokumentację fotograficzną oraz weryfikując pomiary z przekazanym rzutem. W przypadku braku możliwości wizyty w miejscu realizacji, projekt wykonywany jest w oparciu o przekazaną dokumentację techniczną.


PROJEKT KONCEPCYJNY

PROJEKT KONCEPCYJNY

jest to pierwszy etap prac projektowych, w którym na rzutach poziomych przedstawiamy wstępne propozycje rozmieszczenia funkcji we wnętrzu-układu ścian działowych, głównych elementów wyposażenia, uwzględniając oczekiwania inwestora oraz możliwości przestrzenne. Celem jest wypracowanie przestrzeni zarówno funkcjonalnej, jak i estetycznej, spełniającej Państwa oczekiwania.


WIZUALIZACJE

WIZUALIZACJE

zatwierdzona we wcześniejszym etapie koncepcja pozwala rozpocząć proces tworzenia wizualizacji 3D, które zobrazowują ogólne zasady przyjętych rozwiązań stylistycznych, kolorystycznych, materiałowych. Są one głównym elementem projektu, a zarazem idealnym środkiem wyrazu pozwalającym na zaprezentowanie Klientowi wizji projektanta. Dlatego szczególną uwagę przykładamy do tego, aby nasze wizualizacje były jak najbardziej realistyczne i odzwierciedlały efekt końcowy wnętrza.


ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW I KOSZTORYS

ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW I KOSZTORYS

po zaakceptowaniu wizualizacji przychodzi czas na sporządzenie wykazu materiałów użytych w projekcie i ich ilości wraz z miejscem zakupu. Dbamy o to, aby projekt uwzględniał budżet inwestora i jednocześnie był realny do wykonania. Przygotowane przez nas zestawienia w znacznym stopniu ułatwiają Klientom przebrnięcie przez etap późniejszych zamówień.


PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

ostatni etap projektu to sporządzenie w oparciu o wcześniejsze ustalenia szczegółowej dokumentacji technicznej przekazywanej następnie ekipie remontowej w celu realizacji koncepcji.

W skład projektu wykonawczego wchodzą:
- inwentaryzacja

- rzut aranżacyjny  

- projekt ścianek działowych 

- projekt sufitów podwieszanych i innych zabudów g-k

- rzut z układem posadzek

- schemat punktów elektrycznych - punkty oświetleniowe oraz gniazda wtykowe

- schemat podłączeń wodno - kanalizacyjnych

- szczegółowy projekt łazienek zawierający rzut, widoki i przekroje ścian z kompletnym wyposażeniem

- rozwinięcia najistotniejszych ścian np. okładziny drewniane, kamienne itp.

- projekt koncepcyjny mebli kuchennych oraz autorskich mebli na zamówienie

Zawsze chętnie pomagamy naszym klientom i wspieramy w każdym etapie realizacji projektu.


USŁUGI DODATKOWE

- NADZÓR AUTORSKI

Dla osoób chcących mieć pewność, że efekt końcowy realizacji zostanie wykonany zgodnie z przygotowanym projektem, rozwiązaniem będzie nadzór autorski. Na tym etapie wspieramy klienta w uzgodnieniach z wykonawcami, w zakresie problematyki zawartej w projekcie. Kontrolujemy pod względem estetycznym jakość wykonywanych robót. Dodatkowo wizytujemy wraz z inwestorem w sklepach, gdzie na bieżąco konsultujemy i pomagamy dokonywać trafnych wyborów.

- NADZÓR INWESTORSKI

Idealnym uzupełnieniem dla tych najbardziej wymagających, ceniących spokój oraz oszczędność czasu będzie nadzór inwestorski, w ramach którego w imieniu klienta nadzorujemy realizację wykonanego projektu. Oprócz kontroli zgodności prac wykończeniowych z dokumentacją techniczną i estetyczną jakością wykonywanych robót, dbamy o terminowość poszczególnych etapów, przygotowujemy zamówienia oraz koordynujemy dostawy materiałów. Dokonujemy uzgodnień i rozwiązujemy ewentualne niejasności w trakcie trwania realizacji. Inwestor informowany jest na bieżąco o postępie prac, jednak to my przejmujemy na swoje barki wszelkie trudy związane z całym przedsięwzięciem, dzięki czemu wkład odbiorców w proces inwestycyjny ograniczany jest do minimum. W efekcie finalnym przekazujemy Państwu urządzone wnętrza, gotowe do wprowadzenia.

Każdy projekt wnętrz jest inny, tak jak różni są nasi Klienci i ich oczekiwania, dlatego poszczególne zlecenia wyceniane są indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy!