POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Wysyłając formularz kontaktowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ALASKA STUDIO z siedzibą w Gdyni
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, w celu nawiązania kontaktu z potencjalnym Klientem.
Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Osoba kontatkująca się z ALASKA STUDIO poprzez formularz kontaktowy, ma prawo do wycofania niniejszej zgody, wówczas ALASKA STUDIO zobowiązuje się do niezwłocznego usnięcia danych Klienta.

Powrót do strony kontakt